ICDCB

Anunt concurs Iulie 2015

Prima pagina > Evenimente > Anunt concurs Iulie 2015

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, cu sediul în localitatea Balotesti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti km.21, jud. Ilfov, scoate la concurs posturile de:

1. Consilier Juridic gradul I – perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Juridic (nr. Posturi 1)

Candidatii înscrisi trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
Exeperienta de minimum 3 ani în specialitatea studiilor.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. cerere de inscriere;
 2. curriculum vitae;
 3. copie act de identitate;
 4. copie certificat de nastere;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 6. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.C.B. Balote?ti în termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului.
Probele de concurs vor consta în proba scrisa si interviu. Proba scrisa pentru ocuparea postului de Consilier Juridic gradul I va avea loc în data de 12.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balote?ti iar interviul va avea loc în data de 14.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti.

2. Auditor intern (studii superioare) – perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Audit (nr. Posturi 1)

Candidatii înscrisi trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
Exeperienta de minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. cerere de inscriere;
 2. curriculum vitae;
 3. copie act de identitate;
 4. copie certificat de nastere;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 6. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.C.B. Balotesti în termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului.
Probele de concurs vor consta în proba scrisa si interviu. Proba scrisa pentru ocuparea postului de Auditor intern va avea loc în data de 12.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti iar interviul va avea loc în data de 14.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul I.C.D.C.B. Balotesti, telefon : 021/350.10.26. 

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing.Ioana Nicolae


Prima pagina | Prezentare | Organizare | Evenimente | Cercetare | Dezvoltare | Servicii | Contact

Copyright © 2020 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor
Toate drepturile rezervate
dot::design:media