ICDCB

Anunt concurs Iulie 2015

Prima pagina > Evenimente > Anunt concurs Iulie 2015

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, cu sediul în localitatea Balotesti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti km.21, jud. Ilfov, scoate la concurs posturile de:

1. Consilier Juridic gradul I – perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Juridic (nr. Posturi 1)

Candidatii înscrisi trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
Exeperienta de minimum 3 ani în specialitatea studiilor.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. cerere de inscriere;
 2. curriculum vitae;
 3. copie act de identitate;
 4. copie certificat de nastere;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 6. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.C.B. Balote?ti în termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului.
Probele de concurs vor consta în proba scrisa si interviu. Proba scrisa pentru ocuparea postului de Consilier Juridic gradul I va avea loc în data de 12.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balote?ti iar interviul va avea loc în data de 14.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti.

2. Auditor intern (studii superioare) – perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului Audit (nr. Posturi 1)

Candidatii înscrisi trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
Exeperienta de minimum 1 an în specialitatea studiilor.

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

 1. cerere de inscriere;
 2. curriculum vitae;
 3. copie act de identitate;
 4. copie certificat de nastere;
 5. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 6. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unita?ile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.C.B. Balotesti în termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului.
Probele de concurs vor consta în proba scrisa si interviu. Proba scrisa pentru ocuparea postului de Auditor intern va avea loc în data de 12.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti iar interviul va avea loc în data de 14.08.2015 orele 11:00 la sediul I.C.D.C.B. Balotesti.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul I.C.D.C.B. Balotesti, telefon : 021/350.10.26. 

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing.Ioana Nicolae

Evenimente

Atestare

Congres de citogenetica

Concurs de promovare pe grade stiintifice

Sesiuni anuale de comunicari stiintifice

Anunt concurs Iulie 2015

Rezultate concurs iulie 2015

Spatii de inchiriat

Anunt concurs ianuarie 2016

Anunt concurs noiembrie 2017

Rezultate concurs noiembrie 2017

Anunt concurs ACS iulie 2018

Anunt concurs ACS august 2018

Rezultate concurs Asistent de cercetare stiintifica august 2018

Rezultate concurs Asistent de cercetare stiintifica iulie 2018

Anunt CSIII pt MO ICDCB Balotesti 2018

Anunturi concurs CSI pt MO Balotesti 2018

Rezultate selectie dosare concurs CSI si CSIII ianuarie 2019

Rezultate concurs CSI si CSIII 2019

Anunturi concursuri ICDCB Balotesti

Rezultatele selectiei dosarelor 11.03.2019

Rezultate selectie dosare compartiment cercetare ICDCB Balotesti martie 2019

Rezultate concursuri compartiment dezvoltare ICDCB Balotesti din 02.04.2019

Rezultate concursuri ICDCB Balotesti din 03.04.2019

Licitatii - inchirieri spatii

Anunt concurs mai 2019

Rezultatele selectiei dosarelor iunie 2019

Rezultate selectie dosare compartiment cercetare ICDCB Balotesti iunie 2019

Rezultate concursuri compartiment cercetare ICDCB Balotesti din 02.07.2019

Anunt concursuri septembrie 2019

Rezultatele selectiei dosarelor din 28.08.2019

Rezultate selectie dosare compartiment cercetare din 11.09.2019

Rezultate concursuri compartiment cercetare ICDCB Balotesti din 19.09.2019

Anunt concursuri ianuarie 2020

Rezultatele selectiei dosarelor din data de 04.02.2020

Rezultate proba 13.02.2020

15 RECOMANDARI privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19)

Anunt concursuri octombrie 2020

Achizitie lucrari de reparatie adapost bovine

Rezultate selectie dosare 21.09.2020

Rezultate proba scrisa din 01.10.2020

Rezultate probe practice din 01.10.2020

Rezultate interviu 01.10.2020

Rezultate probe interviu 01.10.2020

Rezultate finale concurs 05.10

Anunt concurs ACS noiembrie 2020

Anunt concursuri ianuarie 2021

Rezultate selectie dosare din data de 25.01.2021

Rezultat proba scrisa examen auditor din data de 28 ianuarie 2021

Anunt concursuri ICDCB Balotesti martie 2021, bibliografie si tematica

Anunt suspendare concurs ICDCB Balotesti din 10.03.2021


Prima pagina | Prezentare | Organizare | Evenimente | Cercetare | Dezvoltare | Servicii | Contact

Copyright © 2021 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor
Toate drepturile rezervate
dot::design:media